İlimizde Güreş Aday Hakem Kursu

açılması planlanmaktadır.

20 ARALIK 2018

<div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="4t10i-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="4t10i-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="4t10i-0-0" style="font-family: inherit;">İlimizde Güreş Aday Hakem Kursu açılması planlanmaktadır. Bunun için gerekli şartlar ve belgeler aşağıdaki gibidir.
<div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="1ek91-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="1ek91-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="1ek91-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true" />
<div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="bqc94-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="bqc94-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="bqc94-0-0" style="font-family: inherit;">GÜREŞ ADAY HAKEM KURSU ŞARTLARI; <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="4ulgb-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="4ulgb-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="4ulgb-0-0" style="font-family: inherit;">1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="7fens-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="7fens-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="7fens-0-0" style="font-family: inherit;">2. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.(Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonlarında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için İlköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.) <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="fvve7-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="fvve7-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="fvve7-0-0" style="font-family: inherit;">3. 18 yaşından küçük, 34 yaşından büyük olmamak(Ay-Gün hesaplanmaz) Yaş tahsisi kabul edilmez. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="6kvkn-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="6kvkn-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="6kvkn-0-0" style="font-family: inherit;">4. Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="d40r8-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="d40r8-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="d40r8-0-0" style="font-family: inherit;">5. Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="9v4e4-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="9v4e4-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="9v4e4-0-0" style="font-family: inherit;">6. Ceza kurallarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="5i9lc-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="5i9lc-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="5i9lc-0-0" style="font-family: inherit;">7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="7lvcl-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="7lvcl-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="7lvcl-0-0" style="font-family: inherit;">8. Güreş yapmış olmak. (Bu durum; en az 1 yıllık vizeli lisans, il müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile belgelenir.) Bu şart cetvel hakemi olmak isteyen adaylarda aranmaz. <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="5b3ca-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="5b3ca-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="5b3ca-0-0" style="font-family: inherit;"><br data-text="true" /> <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="bgf6b-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="bgf6b-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="bgf6b-0-0" style="font-family: inherit;">KURSA KATILACAK ADAYLARIN KURSA BAŞLARKEN BERABERİNDE GETİRECEKLERİ EVRAKLAR; <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="frmo2-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="frmo2-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="frmo2-0-0" style="font-family: inherit;">1. Dilekçe (Kursa katılmak istediğini belirten dilekçeyi kursun açılacağı ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ) <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="dt38d-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="dt38d-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="dt38d-0-0" style="font-family: inherit;">2. Cezası olmadığına dair yazı <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="11rge-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="11rge-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="11rge-0-0" style="font-family: inherit;">3. Nüfus Cüzdan fotokopisi <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="96qka-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="96qka-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="96qka-0-0" style="font-family: inherit;">4. Öğrenim Belgesi <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="degb4-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="degb4-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="degb4-0-0" style="font-family: inherit;">5. Güreş yaptığına dair belge <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="c9233-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="c9233-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="c9233-0-0" style="font-family: inherit;">6. Sağlık raporu <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="e04gj-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="e04gj-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="e04gj-0-0" style="font-family: inherit;">7. İyi hal belgesi <div data-block="true" data-editor="4fp2h" data-offset-key="7v39m-0-0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: #ffffff;"><div data-offset-key="7v39m-0-0" class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;"><span data-offset-key="7v39m-0-0" style="font-family: inherit;">8. 2 adet Fotoğraf
DİĞERHABERLER