Gerekli Belgeler


Sayın yetkili; 2014-2015 öğretim yılı itibariyle ilinizi temsilen Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak Okul Takımlarının ve Ferdi Branşlardaki Öğrenci Sporcuların İl Dışı Çıkış Olurlarının Sistem üzerinden çıkarılması gerekmektedir. Buna göre Takım Sporlarında ve Ferdi Sporcuların il dışına çıkışına dair düzenlenecek Olur formatı için Okul Kullanıcısının ve İl Müdürlüğü Kullanıcılarının takip etmeleri gereken yola ilişkin hazırlanan yardım dokümanları ekte gönderilmiştir. Ekteki yardım dokümanındaki bilgiler ışığında bu yıl herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden tüm İl Dışı Çıkış Olurlarının sistem üzerinden alınması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Okul Sporları Şubesi


-l Müdürlü-ü Kullan-c-s-n-n Tak-m ve Ferdi Sporlarda -l D--- Ç-k-- Oluru Düzenlenmesi -çin Yapmas- Gereken --lemlere Dair Yard-m Doküman-.pdf

Okul Kullan-c-s-n-n Tak-m Sporlar-nda -l D--- Ç-k-- Oluru Düzenlenmesi -çin Yapmas- Gereken --lemlere Dair Yard-m Doküman-.pdf

EK 5_3_23102013144648524 (2).docx

EK 3-b.docx